Είναι η μόνη μας ελπίδα να σωθεί η Μακεδονία μας! Είναι έτοιμοι να τους μπάσουν στην Ευρώπη σαν …’’Μακεδόνες’’! Εγρηγορείτε!

Κατεβάστε, το σχετικό άρθρο με τον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://fragma09.blogspot.com/2010/10/blog-post_27.html

Διαβάστε το και προωθήστε το απανταχού επειγόντως!

Η δήθεν "Ελληνοποίηση" των Αρχαίων Μακεδόνων.

Η συνεχιζόμενη διένεξη της ΠΓΔΜ και της Ελλάδος κατέστησε επιτακτική για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία την ανάγκη απαγκίστρωσης των αρχαίων Μακεδόνων με κάθε δυνατό τρόπο από τους υπόλοιπους Έλληνες, τόσο από εθνολογικής, όσο και από Γλωσσικής άποψης, καθώς και την ανάγκης προσκόμισης «ιστορικών» επιχειρημάτων για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Σε αυτήν την προσπάθεια της, η Σκοπιανή προπαγάνδα χρησιμοποιεί σε εκδόσεις της μια σειρά από ιστορικές ανακρίβειες, λογικά σφάλματα και κατασκευή εθνογενετικών θεωριών. Απώτερος σκοπός πάντα παραμένει η παραπλάνηση του ανυποψίαστου αναγνώστη, έτσι ώστε οι ψευδείς ισχυρισμοί τους να παρουσιάζονται με τον πλέον αληθοφανή τρόπο.
Χαρακτηρικότερο παράδειγμα λογικού σφάλματος που χρησιμοποιείται συνεχώς και αδιαλείπτως είναι η δήθεν «Ελληνοποίηση» των Αρχαίων Μακεδόνων.
Σύμφωνα με αυτήν, εάν μια αρχαία πηγή διαφοροποιεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, τους αρχ. Μακεδόνες από τους Νότιους Έλληνες, αυτό φυσικά χρησιμοποιείται ως απόδειξη της μη-Ελληνικότητας των Αρχ. Μακεδόνων. Αντίθετα, αν μια αρχαία πηγή ταυτίζει τους αρχ. Μακεδόνες με τους Νότιους Έλληνες, αυτό χρησιμοποιείται από την Σκοπιανή προπαγάνδα, ως απόδειξη ό,τι έχουν «Ελληνοποιηθεί«.
Με λίγα λόγια, διαφοροποιήσεις των αρχ. Μακεδόνων από τους Νότιους Έλληνες είναι δείγμα πως δεν είναι Έλληνες, ενώ ταύτιση των αρχ. Μακεδόνων με τους Νότιους Έλληνες είναι δείγμα «Ελληνοποίησης», άρα και πάλι δεν μπορούν να θεωρηθούν Έλληνες.
Με αυτήν την απίστευτη λογική πλάνη, τίποτα απολύτως δεν μπορεί να μετρήσει ως απόδειξη της Ελληνικότητας τους, εφόσον μόνο αποδείξεις της μη-Ελληνικότητας τους λαμβάνονται υπόψιν.
Φυσικά είναι λογικό, μια συζήτηση για να είναι εποικοδομητική να πρέπει να υπάρχει η πιθανότητα απόδειξης εναντίον ενός συλλογισμού. Μια συζήτηση που λαμβάνει μέρος με την προυπόθεση ό,τι τίποτα δεν μπορεί να μετρήσει κατά, δεν θεωρείται εποικοδομητική συζήτηση.
H Συνέχεια στο History-of-Macedonia.com

Η δήθεν "Ελληνοποίηση" των Αρχαίων Μακεδόνων.

Η συνεχιζόμενη διένεξη της ΠΓΔΜ και της Ελλάδος κατέστησε επιτακτική για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία την ανάγκη απαγκίστρωσης των αρχαίων Μακεδόνων με κάθε δυνατό τρόπο από τους υπόλοιπους Έλληνες, τόσο από εθνολογικής, όσο και από Γλωσσικής άποψης, καθώς και την ανάγκης προσκόμισης «ιστορικών» επιχειρημάτων για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Σε αυτήν την προσπάθεια της, η Σκοπιανή προπαγάνδα χρησιμοποιεί σε εκδόσεις της μια σειρά από ιστορικές ανακρίβειες, λογικά σφάλματα και κατασκευή εθνογενετικών θεωριών. Απώτερος σκοπός πάντα παραμένει η παραπλάνηση του ανυποψίαστου αναγνώστη, έτσι ώστε οι ψευδείς ισχυρισμοί τους να παρουσιάζονται με τον πλέον αληθοφανή τρόπο.
Χαρακτηρικότερο παράδειγμα λογικού σφάλματος που χρησιμοποιείται συνεχώς και αδιαλείπτως είναι η δήθεν «Ελληνοποίηση» των Αρχαίων Μακεδόνων.
Σύμφωνα με αυτήν, εάν μια αρχαία πηγή διαφοροποιεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, τους αρχ. Μακεδόνες από τους Νότιους Έλληνες, αυτό φυσικά χρησιμοποιείται ως απόδειξη της μη-Ελληνικότητας των Αρχ. Μακεδόνων. Αντίθετα, αν μια αρχαία πηγή ταυτίζει τους αρχ. Μακεδόνες με τους Νότιους Έλληνες, αυτό χρησιμοποιείται από την Σκοπιανή προπαγάνδα, ως απόδειξη ό,τι έχουν «Ελληνοποιηθεί«.
Με λίγα λόγια, διαφοροποιήσεις των αρχ. Μακεδόνων από τους Νότιους Έλληνες είναι δείγμα πως δεν είναι Έλληνες, ενώ ταύτιση των αρχ. Μακεδόνων με τους Νότιους Έλληνες είναι δείγμα «Ελληνοποίησης», άρα και πάλι δεν μπορούν να θεωρηθούν Έλληνες.
Με αυτήν την απίστευτη λογική πλάνη, τίποτα απολύτως δεν μπορεί να μετρήσει ως απόδειξη της Ελληνικότητας τους, εφόσον μόνο αποδείξεις της μη-Ελληνικότητας τους λαμβάνονται υπόψιν.
Φυσικά είναι λογικό, μια συζήτηση για να είναι εποικοδομητική να πρέπει να υπάρχει η πιθανότητα απόδειξης εναντίον ενός συλλογισμού. Μια συζήτηση που λαμβάνει μέρος με την προυπόθεση ό,τι τίποτα δεν μπορεί να μετρήσει κατά, δεν θεωρείται εποικοδομητική συζήτηση.
H Συνέχεια στο History-of-Macedonia.com

Είναι καιρός πλέον οι Έλληνες να ενωθούμε και να υπερασπιστούμε τη Μακεδονία μας.

THIS IS A CALL FOR YOUR HELP AND ACTION FOR MACEDONIA
 

 Please take just a few short moments to support this.
 Please also forward this message to your mailing lists.

A campaign has been started to make everyone aware of the one and only real and true Macedonia which is one of the three northern provinces of Greece.
It is time for Hellenes and phil-Hellenes worldwide to unite and protect our Macedonia. This is our chance. If we don’t raise our voice now, we may as well stay silent forever.

One part of this campaign is to spread a hand-out/poster such that it reaches every corner of the world. This hand-out/poster is available at: http://www.macedoniaontheweb.eu/en.
Please print, copy, post and forward this hand-out/poster to everyone you know.

The second part of this campaign is to sign your name to a petition. This can be done by going to: http://www.macedoniaontheweb.eu/en/petition and entering the information requested.

Please also ask your relatives, friends, and associations/organizations to  sign. Associations can sign in this link: http://www.macedoniaontheweb.eu/en/supporters>

Αγαπητοί Συμπατριώτες και φιλέλληνες,

Ευχόμαστε αυτή η αφίσσα να φτάσει σε κάθε γωνιά της γης:
http://www.macedoniaontheweb.eu/en

Είναι καιρός πλέον οι Έλληνες να ενωθούμε και να υπερασπιστούμε τη Μακεδονία  μας. Αυτή η προσπάθεια είναι η ευκαιρία που αποζητούμε. Εάν δεν υψώσουμε τη  φωνή μας τώρα πρέπει να σιωπήσουμε για πάντα.

Σας παρακαλούμε πηγαίνετε στην ιστοσελίδα της αίτησης
http://www.macedoniaontheweb.eu/en/petition
και προσθέσετε το όνομά σας για να υποστηρίξετε την καμπάνια. Επίσης  προωθείστε την αίτηση και στους συλλόγους σας και τις οργανώσεις σας που μπορούν να υπογράψουν στην εξής διεύθυνση:
http://www.macedoniaontheweb.eu/en/supporters
Σας παρακαλούμε προωθείστε την αφίσσα στους φίλους σας, γνωστούς και συγγενείς.

 Nina Gatzoulis

 President of the Committee of World Pan-Macedonian Associations

Είναι καιρός πλέον οι Έλληνες να ενωθούμε και να υπερασπιστούμε τη Μακεδονία μας.

THIS IS A CALL FOR YOUR HELP AND ACTION FOR MACEDONIA
 

 Please take just a few short moments to support this.
 Please also forward this message to your mailing lists.

A campaign has been started to make everyone aware of the one and only real and true Macedonia which is one of the three northern provinces of Greece.
It is time for Hellenes and phil-Hellenes worldwide to unite and protect our Macedonia. This is our chance. If we don’t raise our voice now, we may as well stay silent forever.

One part of this campaign is to spread a hand-out/poster such that it reaches every corner of the world. This hand-out/poster is available at: http://www.macedoniaontheweb.eu/en.
Please print, copy, post and forward this hand-out/poster to everyone you know.

The second part of this campaign is to sign your name to a petition. This can be done by going to: http://www.macedoniaontheweb.eu/en/petition and entering the information requested.

Please also ask your relatives, friends, and associations/organizations to  sign. Associations can sign in this link: http://www.macedoniaontheweb.eu/en/supporters>

Αγαπητοί Συμπατριώτες και φιλέλληνες,

Ευχόμαστε αυτή η αφίσσα να φτάσει σε κάθε γωνιά της γης:
http://www.macedoniaontheweb.eu/en

Είναι καιρός πλέον οι Έλληνες να ενωθούμε και να υπερασπιστούμε τη Μακεδονία  μας. Αυτή η προσπάθεια είναι η ευκαιρία που αποζητούμε. Εάν δεν υψώσουμε τη  φωνή μας τώρα πρέπει να σιωπήσουμε για πάντα.

Σας παρακαλούμε πηγαίνετε στην ιστοσελίδα της αίτησης
http://www.macedoniaontheweb.eu/en/petition
και προσθέσετε το όνομά σας για να υποστηρίξετε την καμπάνια. Επίσης  προωθείστε την αίτηση και στους συλλόγους σας και τις οργανώσεις σας που μπορούν να υπογράψουν στην εξής διεύθυνση:
http://www.macedoniaontheweb.eu/en/supporters
Σας παρακαλούμε προωθείστε την αφίσσα στους φίλους σας, γνωστούς και συγγενείς.

 Nina Gatzoulis

 President of the Committee of World Pan-Macedonian Associations

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΠΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ


  Το ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ έχει ανοίξει ειδική σελίδα για την εξυπηρέτηση των ΜΜΕ σε Ελλάδα, Κύπρο και Ομογένεια, όπου θα υπάρχουν ραδιο-τηλεοπτικά μηνύματα, δελτία τύπου και υλικό you Tube.
   Εν όψει των κρίσιμων παρασκηνιακών διεργασιών για την παράδοση του Ελληνικού Ονόματος «Μακεδονία» στα Σκόπια, με την ονομασία «Μακεδονία του Βαρδάρη ή Βόρεια Μακεδονία», που είναι αντίθετη με την Απόφαση των Πολιτικών Αρχηγών του 1992, τα Ψηφίσματα των Εθνικών Συλλαλητηρίων, τις αμετάκλητες αποφάσεις της Παγκόσμιας Επιτροπής Μακεδονικού Αγώνα, που εκφράζει 3.500.000 Μακεδόνες σε Ελλάδα και Εξωτερικό, καθώς και με τη συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνισμού παγκοσμίως, παρακαλούμε για τη συνεχή δωρεάν μετάδοση των παρακάτω μηνυμάτων:
  1. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙμεταδόσεις του Τηλεοπτικού σποτ
  2. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – μεταδόσεις του Ραδιοφωνικού σποτ
  3. Έντυπος Τύποςδημοσίευση της Ανακοίνωσης Τύπου
  4. Ιστοσελίδεςανάρτηση Ανακοίνωσης Τύπου Διαδικτυακού σποτ από το ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ YOU TUBE
ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ
χρησιμοποιείστε Internet Explorer για να δείτε σωστά τις σελίδες
  
Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Κάλφας
Ιδρυτικό Μέλος
Παγκόσμιας Επιτροπής
Μακεδονικού Αγώνα
69790 85 538
ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ
Υπερασπιστές του Πολιτισμού

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΠΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ


  Το ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ έχει ανοίξει ειδική σελίδα για την εξυπηρέτηση των ΜΜΕ σε Ελλάδα, Κύπρο και Ομογένεια, όπου θα υπάρχουν ραδιο-τηλεοπτικά μηνύματα, δελτία τύπου και υλικό you Tube.
   Εν όψει των κρίσιμων παρασκηνιακών διεργασιών για την παράδοση του Ελληνικού Ονόματος «Μακεδονία» στα Σκόπια, με την ονομασία «Μακεδονία του Βαρδάρη ή Βόρεια Μακεδονία», που είναι αντίθετη με την Απόφαση των Πολιτικών Αρχηγών του 1992, τα Ψηφίσματα των Εθνικών Συλλαλητηρίων, τις αμετάκλητες αποφάσεις της Παγκόσμιας Επιτροπής Μακεδονικού Αγώνα, που εκφράζει 3.500.000 Μακεδόνες σε Ελλάδα και Εξωτερικό, καθώς και με τη συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνισμού παγκοσμίως, παρακαλούμε για τη συνεχή δωρεάν μετάδοση των παρακάτω μηνυμάτων:
  1. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙμεταδόσεις του Τηλεοπτικού σποτ
  2. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – μεταδόσεις του Ραδιοφωνικού σποτ
  3. Έντυπος Τύποςδημοσίευση της Ανακοίνωσης Τύπου
  4. Ιστοσελίδεςανάρτηση Ανακοίνωσης Τύπου Διαδικτυακού σποτ από το ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ YOU TUBE
ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ
χρησιμοποιείστε Internet Explorer για να δείτε σωστά τις σελίδες
  
Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Κάλφας
Ιδρυτικό Μέλος
Παγκόσμιας Επιτροπής
Μακεδονικού Αγώνα
69790 85 538
ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ
Υπερασπιστές του Πολιτισμού