πούστη Χριστόφια … ωραία ατμόσφαιρα !!! τι γίνεται εκεί … σε @αμάνε ?

Ο κ. Ντάουνερ δήλωσε ότι η απομονωμένη και γαλήνια περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι συνομιλίες επελέγη γιατί είναι πολύ ποιο ευχάριστη από μια ψυχρή αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

πούστη Χριστόφια … ωραία ατμόσφαιρα !!! τι γίνεται εκεί … σε @αμάνε ?

Ο κ. Ντάουνερ δήλωσε ότι η απομονωμένη και γαλήνια περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι συνομιλίες επελέγη γιατί είναι πολύ ποιο ευχάριστη από μια ψυχρή αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

πούστη Χριστόφια … ωραία ατμόσφαιρα !!! τι γίνεται εκεί … σε @αμάνε ?

Ο κ. Ντάουνερ δήλωσε ότι η απομονωμένη και γαλήνια περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι συνομιλίες επελέγη γιατί είναι πολύ ποιο ευχάριστη από μια ψυχρή αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

πούστη Χριστόφια … ωραία ατμόσφαιρα !!! τι γίνεται εκεί … σε @αμάνε ?

Ο κ. Ντάουνερ δήλωσε ότι η απομονωμένη και γαλήνια περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι συνομιλίες επελέγη γιατί είναι πολύ ποιο ευχάριστη από μια ψυχρή αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.