Κρίση στον ξενοδοχειακό τομέα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων το 2011 έκλεισαν πανελλαδικά τουλάχιστον 80 ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ τα δωμάτια που αφαιρέθηκαν από το συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό ανέρχονται σε 1.500.

Κρίση στον ξενοδοχειακό τομέα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων το 2011 έκλεισαν πανελλαδικά τουλάχιστον 80 ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ τα δωμάτια που αφαιρέθηκαν από το συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό ανέρχονται σε 1.500.