Ο Τατούλης και η νέα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αντί να κινηθεί στην κατεύθυνση της εξεύρεσης χώρου για τη διαχείριση των σκουπιδιών της Περιφέρειας δείχνει χαμένη στα μεγαλομανή σχέδια της ηγετικής ομάδας της, που προφανώς δεν έχει ούτε αίσθηση του επείγοντος ούτε συναίσθηση του τι πρέπει να κάνει για να λύσει το πρόβλημα!!!

Την μπόχα δεν καλύπτουν οι επικοινωνιακές κορώνες

Η ιστορία της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο όλα δείχνουν ότι δεν θα έχει καλό τέλος.  Περισσότερα…

Ο Τατούλης και η νέα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αντί να κινηθεί στην κατεύθυνση της εξεύρεσης χώρου για τη διαχείριση των σκουπιδιών της Περιφέρειας δείχνει χαμένη στα μεγαλομανή σχέδια της ηγετικής ομάδας της, που προφανώς δεν έχει ούτε αίσθηση του επείγοντος ούτε συναίσθηση του τι πρέπει να κάνει για να λύσει το πρόβλημα!!!

Την μπόχα δεν καλύπτουν οι επικοινωνιακές κορώνες

Η ιστορία της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο όλα δείχνουν ότι δεν θα έχει καλό τέλος.  Περισσότερα…

Ο Τατούλης και η νέα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αντί να κινηθεί στην κατεύθυνση της εξεύρεσης χώρου για τη διαχείριση των σκουπιδιών της Περιφέρειας δείχνει χαμένη στα μεγαλομανή σχέδια της ηγετικής ομάδας της, που προφανώς δεν έχει ούτε αίσθηση του επείγοντος ούτε συναίσθηση του τι πρέπει να κάνει για να λύσει το πρόβλημα!!!

Την μπόχα δεν καλύπτουν οι επικοινωνιακές κορώνες

Η ιστορία της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο όλα δείχνουν ότι δεν θα έχει καλό τέλος.  Περισσότερα…