Πόσα δις έχει βγάλει; σε ποιούς πούλησε?

Τι έχει να μας πει η Εθνική Τράπεζα για την ανταλλάξιμη περιουσία??? 

Το Ελληνικό Κράτος είχε στη διάθεσή του το σύνολο των κτηματικών περιουσιών των μουσουλμάνων (φυσικών και νομικών προσώπων) οι οποίοι είτε εγκατέλειψαν οικιοθελώς την Ελλάδα μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912, είτε αντηλλάγησαν με Έλληνες κατοίκους της Μικράς Ασίας μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης το 1923. Όλη αυτή η κτηματική περιουσία αποτέλεσε τη λεγόμενη ανταλλάξιμη περιουσία, η οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων, ανατέθηκε λοιπόν από το Ελληνικό Κράτος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος «η διαχείριση των εν Ελλάδι κτημάτων των ανταλλαγέντων μουσουλμάνων».
Η Εθνική Τράπεζα, στην προσπάθειά της να ανακαλύψει την ακίνητη περιουσία των ανταλλαγέντων μουσουλμάνων φυσικών ή νομικών προσώπων, ανέθεσε στον τοπογράφο Νικόλαο Φιλιππίδη την αποτύπωση της άλλοτε κτηματικής περιοχής Πυλαίας.