Ο ΠΟΝΤΟΝ ΜΟΥΝ, ΕΧΑΘΕΝ Φωτογραφικό οδοιπορικό στον Πόντο μέσα από το αρχειακό υλικό της ΕΠΜ

O Πόντον’μουν εχάθεν

Που’θεν πουλί κι κελαειδή
ο ήλιον ξάι κε φάνθε
μαύρο χαμπάρ επέραμε
ο Πόντον’μουν εχάθεν.

Φεύ’νε μανάδες με μωρά
σασιρεμένα φεύνε
κι ξέρνε που κες να παγνέ
αχπαρεμένα τρέχνε.

Κλόσκουμε μάνα, οπίς τερώ
το σπίτα’μου κι φένταν
εκάαν τα χωρία μου
φωτιά καπνός ένταν.

Που είναι ο κύρη’μ, ο αδερφό’μ
τεμέτερα παιδία
επέθαναν ε σο ρασίν
ατοί χωρίς ταφία.

Γραιάδες κλαίγνε,
μοιρολογούν, μοιρολογούν
με την ψυ’να τουν και λέγνε :

Τον Πόντο’μουν επέρανε,
σα σέρα τουν επέμνεν
ναίλι εμάς

Ο Πόντον’μουν εχάθεν.

 Καλωσορίσατε σε ένα οδοιπορικό του Thalassa-karadeniz στον τόπο του Πόντου και στον χρόνο πριν τον ξεριζωμό, μέσα από το αρχειακό φωτογραφικό υλικό που ευγενικά μας παραχώρησε η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Πολλές από τις φωτογραφίες της έκθεσης αυτής εμφανίζονται για πρώτη φορά στο διαδύκτιο αλλά ακόμη και έτσι αποτελούν μικρό δείγμα του αρχειακού φωτογραφικού υλικού που διαθέτει η Επιτροπή και εκθέτει στο Μουσείο Πόντου στην Αθήνα.

Επισκεφθείτε τη διαδυκτιακή αυτή έκθεση ακολουθώντας το παρακάτω link: 

http://thalassa-karadeniz.mylivepage.com/image/176…

Ο ΠΟΝΤΟΝ ΜΟΥΝ, ΕΧΑΘΕΝ Φωτογραφικό οδοιπορικό στον Πόντο μέσα από το αρχειακό υλικό της ΕΠΜ

O Πόντον’μουν εχάθεν

Που’θεν πουλί κι κελαειδή
ο ήλιον ξάι κε φάνθε
μαύρο χαμπάρ επέραμε
ο Πόντον’μουν εχάθεν.

Φεύ’νε μανάδες με μωρά
σασιρεμένα φεύνε
κι ξέρνε που κες να παγνέ
αχπαρεμένα τρέχνε.

Κλόσκουμε μάνα, οπίς τερώ
το σπίτα’μου κι φένταν
εκάαν τα χωρία μου
φωτιά καπνός ένταν.

Που είναι ο κύρη’μ, ο αδερφό’μ
τεμέτερα παιδία
επέθαναν ε σο ρασίν
ατοί χωρίς ταφία.

Γραιάδες κλαίγνε,
μοιρολογούν, μοιρολογούν
με την ψυ’να τουν και λέγνε :

Τον Πόντο’μουν επέρανε,
σα σέρα τουν επέμνεν
ναίλι εμάς

Ο Πόντον’μουν εχάθεν.

 Καλωσορίσατε σε ένα οδοιπορικό του Thalassa-karadeniz στον τόπο του Πόντου και στον χρόνο πριν τον ξεριζωμό, μέσα από το αρχειακό φωτογραφικό υλικό που ευγενικά μας παραχώρησε η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Πολλές από τις φωτογραφίες της έκθεσης αυτής εμφανίζονται για πρώτη φορά στο διαδύκτιο αλλά ακόμη και έτσι αποτελούν μικρό δείγμα του αρχειακού φωτογραφικού υλικού που διαθέτει η Επιτροπή και εκθέτει στο Μουσείο Πόντου στην Αθήνα.

Επισκεφθείτε τη διαδυκτιακή αυτή έκθεση ακολουθώντας το παρακάτω link: 

http://thalassa-karadeniz.mylivepage.com/image/176…

Ο ΠΟΝΤΟΝ ΜΟΥΝ, ΕΧΑΘΕΝ Φωτογραφικό οδοιπορικό στον Πόντο μέσα από το αρχειακό υλικό της ΕΠΜ

O Πόντον’μουν εχάθεν

Που’θεν πουλί κι κελαειδή
ο ήλιον ξάι κε φάνθε
μαύρο χαμπάρ επέραμε
ο Πόντον’μουν εχάθεν.

Φεύ’νε μανάδες με μωρά
σασιρεμένα φεύνε
κι ξέρνε που κες να παγνέ
αχπαρεμένα τρέχνε.

Κλόσκουμε μάνα, οπίς τερώ
το σπίτα’μου κι φένταν
εκάαν τα χωρία μου
φωτιά καπνός ένταν.

Που είναι ο κύρη’μ, ο αδερφό’μ
τεμέτερα παιδία
επέθαναν ε σο ρασίν
ατοί χωρίς ταφία.

Γραιάδες κλαίγνε,
μοιρολογούν, μοιρολογούν
με την ψυ’να τουν και λέγνε :

Τον Πόντο’μουν επέρανε,
σα σέρα τουν επέμνεν
ναίλι εμάς

Ο Πόντον’μουν εχάθεν.

 Καλωσορίσατε σε ένα οδοιπορικό του Thalassa-karadeniz στον τόπο του Πόντου και στον χρόνο πριν τον ξεριζωμό, μέσα από το αρχειακό φωτογραφικό υλικό που ευγενικά μας παραχώρησε η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Πολλές από τις φωτογραφίες της έκθεσης αυτής εμφανίζονται για πρώτη φορά στο διαδύκτιο αλλά ακόμη και έτσι αποτελούν μικρό δείγμα του αρχειακού φωτογραφικού υλικού που διαθέτει η Επιτροπή και εκθέτει στο Μουσείο Πόντου στην Αθήνα.

Επισκεφθείτε τη διαδυκτιακή αυτή έκθεση ακολουθώντας το παρακάτω link: 

http://thalassa-karadeniz.mylivepage.com/image/176…

Ο ΠΟΝΤΟΝ ΜΟΥΝ, ΕΧΑΘΕΝ Φωτογραφικό οδοιπορικό στον Πόντο μέσα από το αρχειακό υλικό της ΕΠΜ

O Πόντον’μουν εχάθεν

Που’θεν πουλί κι κελαειδή
ο ήλιον ξάι κε φάνθε
μαύρο χαμπάρ επέραμε
ο Πόντον’μουν εχάθεν.

Φεύ’νε μανάδες με μωρά
σασιρεμένα φεύνε
κι ξέρνε που κες να παγνέ
αχπαρεμένα τρέχνε.

Κλόσκουμε μάνα, οπίς τερώ
το σπίτα’μου κι φένταν
εκάαν τα χωρία μου
φωτιά καπνός ένταν.

Που είναι ο κύρη’μ, ο αδερφό’μ
τεμέτερα παιδία
επέθαναν ε σο ρασίν
ατοί χωρίς ταφία.

Γραιάδες κλαίγνε,
μοιρολογούν, μοιρολογούν
με την ψυ’να τουν και λέγνε :

Τον Πόντο’μουν επέρανε,
σα σέρα τουν επέμνεν
ναίλι εμάς

Ο Πόντον’μουν εχάθεν.

 Καλωσορίσατε σε ένα οδοιπορικό του Thalassa-karadeniz στον τόπο του Πόντου και στον χρόνο πριν τον ξεριζωμό, μέσα από το αρχειακό φωτογραφικό υλικό που ευγενικά μας παραχώρησε η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Πολλές από τις φωτογραφίες της έκθεσης αυτής εμφανίζονται για πρώτη φορά στο διαδύκτιο αλλά ακόμη και έτσι αποτελούν μικρό δείγμα του αρχειακού φωτογραφικού υλικού που διαθέτει η Επιτροπή και εκθέτει στο Μουσείο Πόντου στην Αθήνα.

Επισκεφθείτε τη διαδυκτιακή αυτή έκθεση ακολουθώντας το παρακάτω link: 

http://thalassa-karadeniz.mylivepage.com/image/176…

Ο ΠΟΝΤΟΝ ΜΟΥΝ, ΕΧΑΘΕΝ Φωτογραφικό οδοιπορικό στον Πόντο μέσα από το αρχειακό υλικό της ΕΠΜ

O Πόντον’μουν εχάθεν

Που’θεν πουλί κι κελαειδή
ο ήλιον ξάι κε φάνθε
μαύρο χαμπάρ επέραμε
ο Πόντον’μουν εχάθεν.

Φεύ’νε μανάδες με μωρά
σασιρεμένα φεύνε
κι ξέρνε που κες να παγνέ
αχπαρεμένα τρέχνε.

Κλόσκουμε μάνα, οπίς τερώ
το σπίτα’μου κι φένταν
εκάαν τα χωρία μου
φωτιά καπνός ένταν.

Που είναι ο κύρη’μ, ο αδερφό’μ
τεμέτερα παιδία
επέθαναν ε σο ρασίν
ατοί χωρίς ταφία.

Γραιάδες κλαίγνε,
μοιρολογούν, μοιρολογούν
με την ψυ’να τουν και λέγνε :

Τον Πόντο’μουν επέρανε,
σα σέρα τουν επέμνεν
ναίλι εμάς

Ο Πόντον’μουν εχάθεν.

 Καλωσορίσατε σε ένα οδοιπορικό του Thalassa-karadeniz στον τόπο του Πόντου και στον χρόνο πριν τον ξεριζωμό, μέσα από το αρχειακό φωτογραφικό υλικό που ευγενικά μας παραχώρησε η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Πολλές από τις φωτογραφίες της έκθεσης αυτής εμφανίζονται για πρώτη φορά στο διαδύκτιο αλλά ακόμη και έτσι αποτελούν μικρό δείγμα του αρχειακού φωτογραφικού υλικού που διαθέτει η Επιτροπή και εκθέτει στο Μουσείο Πόντου στην Αθήνα.

Επισκεφθείτε τη διαδυκτιακή αυτή έκθεση ακολουθώντας το παρακάτω link: 

http://thalassa-karadeniz.mylivepage.com/image/176…