Κάποιοι ἐτοιμάζουν τὸ νέο καπέλλωμα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Σὰν τὰ ὄρνεα ἔπεσαν οἱ δημοσιοκάφροι γιὰ νὰ μᾶς προτείνουν όνόματα πολιτικῶν ποὺ σύμφωνα με τὴν γνώμη τους θὰ σώσουν τὴν Ἑλλάδα.

Μέχρι καὶ τὸν Μάνο προτείνουν γιὰ σωτήρα. Ποιοὶ θὰ σώσουν τὴν Ἑλλάδα αὐτοὶ ποὺ τὴν ὁδήγησαν στὴν καταστροφὴ;;;;

Πονηρὸς ὁ κολλεγιόπαις Γιωργάκης νὰ γλυστρίσει ἀλώβητος  καὶ νὰ βάλει ἄλλους νὰ βγάλουν τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα.
by eakp eakp

Κάποιοι ἐτοιμάζουν τὸ νέο καπέλλωμα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Σὰν τὰ ὄρνεα ἔπεσαν οἱ δημοσιοκάφροι γιὰ νὰ μᾶς προτείνουν όνόματα πολιτικῶν ποὺ σύμφωνα με τὴν γνώμη τους θὰ σώσουν τὴν Ἑλλάδα.

Μέχρι καὶ τὸν Μάνο προτείνουν γιὰ σωτήρα. Ποιοὶ θὰ σώσουν τὴν Ἑλλάδα αὐτοὶ ποὺ τὴν ὁδήγησαν στὴν καταστροφὴ;;;;

Πονηρὸς ὁ κολλεγιόπαις Γιωργάκης νὰ γλυστρίσει ἀλώβητος  καὶ νὰ βάλει ἄλλους νὰ βγάλουν τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα.
by eakp eakp

Hellenic News Update

·  GREECE IN THE NEWS
·  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
·  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ