Σην Ελλάδα: ένας έμπορος με «καθαρό» ιστορικό χρειάζεται να δεχθεί προσημειώσεις στα ακίνητά του για να αποκτήσει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, αλλά ένα κανάλι που διαμορφώνει συνειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο μπορεί πολύ εύκολα να ανοίξει τους τραπεζικούς κρουνούς των χορηγήσεων, ακόμη και αν τα δύο τρίτα της περιουσίας του είναι… «άυλα»!

ALTER: Η «φούσκα» και οι… τυφλοί τραπεζίτες
www.badmoney.gr
ALTER: Η «φούσκα» και οι… τυφλοί τραπεζίτες
alter_aplirotoi_3783945

Σην Ελλάδα: ένας έμπορος με «καθαρό» ιστορικό χρειάζεται να δεχθεί προσημειώσεις στα ακίνητά του για να αποκτήσει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, αλλά ένα κανάλι που διαμορφώνει συνειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο μπορεί πολύ εύκολα να ανοίξει τους τραπεζικούς κρουνούς των χορηγήσεων, ακόμη και αν τα δύο τρίτα της περιουσίας του είναι… «άυλα»!

ALTER: Η «φούσκα» και οι… τυφλοί τραπεζίτες
www.badmoney.gr
ALTER: Η «φούσκα» και οι… τυφλοί τραπεζίτες
alter_aplirotoi_3783945

Σην Ελλάδα: ένας έμπορος με «καθαρό» ιστορικό χρειάζεται να δεχθεί προσημειώσεις στα ακίνητά του για να αποκτήσει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, αλλά ένα κανάλι που διαμορφώνει συνειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο μπορεί πολύ εύκολα να ανοίξει τους τραπεζικούς κρουνούς των χορηγήσεων, ακόμη και αν τα δύο τρίτα της περιουσίας του είναι… «άυλα»!

ALTER: Η «φούσκα» και οι… τυφλοί τραπεζίτες
www.badmoney.gr
ALTER: Η «φούσκα» και οι… τυφλοί τραπεζίτες
alter_aplirotoi_3783945

Σην Ελλάδα: ένας έμπορος με «καθαρό» ιστορικό χρειάζεται να δεχθεί προσημειώσεις στα ακίνητά του για να αποκτήσει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, αλλά ένα κανάλι που διαμορφώνει συνειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο μπορεί πολύ εύκολα να ανοίξει τους τραπεζικούς κρουνούς των χορηγήσεων, ακόμη και αν τα δύο τρίτα της περιουσίας του είναι… «άυλα»!

ALTER: Η «φούσκα» και οι… τυφλοί τραπεζίτες
www.badmoney.gr
ALTER: Η «φούσκα» και οι… τυφλοί τραπεζίτες
alter_aplirotoi_3783945

Περικοπές και εκπτώσεις σε ΔΟΛ, Τηλέτυπο, Πήγασο

Σε μια προσπάθεια να σταματήσουν την οικονομική «κατρακύλα», η Τηλέτυπος -διαχειρίστρια εταιρεία του τηλεοπτικού σταθμού Mega Channel- και η Πήγασος Εκδοτική -βασική μέτοχος της Τηλέτυπος- προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την ανακοπή του ρυθμού επιδείνωσης των οικονομικών τους μεγεθών.

Όπως επισημαίνεται από τις δύο εταιρείες σε ανακοίνωση προς τις αρχές του ΧΑ, οι τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες έχουν σοβαρή επίπτωση στη διαφημιστική δαπάνη, η οποία αποτελεί σχεδόν την αποκλειστική πηγή εσόδων τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική αυτή συγκυρία οι διοικήσεις των δύο εταιρειών επικέντρωσαν τις προσπάθειες τους, στη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Παράλληλα με προσπάθειες επαύξησης των λοιπών εσόδων και αναπροσαρμογή τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής πέτυχαν ανακοπή του ρυθμού επιδείνωσης των οικονομικών μεγεθών διατηρώντας επαρκή ρευστότητα και αισιοδοξία για σύντομη ανάκαμψη.

Υπενθυμίζεται ότι, οι μετοχές και των δύο εταιρειών έχουν τεθεί στην κατηγορία επιτήρησης από τις 8/4/2011 με κριτήριο τη σχέση ζημιών χρήσεως 2010 προς ίδια κεφάλαια στις 31/12/2010.

Στη δραματική μείωση των εσόδων της εκδοτικής δραστηριότητας, τόσο των διαφημιστικών, όσο και των εσόδων κυκλοφορίας, λόγω της εκτεταμένης ύφεσης που πλήττει τη χώρα, οφείλεται η αρνητική διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου ΔΟΛ.

Η εταιρεία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της δραματικής αυτής μείωσης ήδη από την προηγούμενη χρήση έχει βάλει σε εφαρμογή ένα συνολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου και δραστικής περικοπής του κόστους.

(Πηγή φωτογραφίας: thousandnews)

Περικοπές και εκπτώσεις σε ΔΟΛ, Τηλέτυπο, Πήγασο

Σε μια προσπάθεια να σταματήσουν την οικονομική «κατρακύλα», η Τηλέτυπος -διαχειρίστρια εταιρεία του τηλεοπτικού σταθμού Mega Channel- και η Πήγασος Εκδοτική -βασική μέτοχος της Τηλέτυπος- προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την ανακοπή του ρυθμού επιδείνωσης των οικονομικών τους μεγεθών.

Όπως επισημαίνεται από τις δύο εταιρείες σε ανακοίνωση προς τις αρχές του ΧΑ, οι τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες έχουν σοβαρή επίπτωση στη διαφημιστική δαπάνη, η οποία αποτελεί σχεδόν την αποκλειστική πηγή εσόδων τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική αυτή συγκυρία οι διοικήσεις των δύο εταιρειών επικέντρωσαν τις προσπάθειες τους, στη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Παράλληλα με προσπάθειες επαύξησης των λοιπών εσόδων και αναπροσαρμογή τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής πέτυχαν ανακοπή του ρυθμού επιδείνωσης των οικονομικών μεγεθών διατηρώντας επαρκή ρευστότητα και αισιοδοξία για σύντομη ανάκαμψη.

Υπενθυμίζεται ότι, οι μετοχές και των δύο εταιρειών έχουν τεθεί στην κατηγορία επιτήρησης από τις 8/4/2011 με κριτήριο τη σχέση ζημιών χρήσεως 2010 προς ίδια κεφάλαια στις 31/12/2010.

Στη δραματική μείωση των εσόδων της εκδοτικής δραστηριότητας, τόσο των διαφημιστικών, όσο και των εσόδων κυκλοφορίας, λόγω της εκτεταμένης ύφεσης που πλήττει τη χώρα, οφείλεται η αρνητική διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου ΔΟΛ.

Η εταιρεία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της δραματικής αυτής μείωσης ήδη από την προηγούμενη χρήση έχει βάλει σε εφαρμογή ένα συνολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου και δραστικής περικοπής του κόστους.

(Πηγή φωτογραφίας: thousandnews)

Περικοπές και εκπτώσεις σε ΔΟΛ, Τηλέτυπο, Πήγασο

Σε μια προσπάθεια να σταματήσουν την οικονομική «κατρακύλα», η Τηλέτυπος -διαχειρίστρια εταιρεία του τηλεοπτικού σταθμού Mega Channel- και η Πήγασος Εκδοτική -βασική μέτοχος της Τηλέτυπος- προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την ανακοπή του ρυθμού επιδείνωσης των οικονομικών τους μεγεθών.

Όπως επισημαίνεται από τις δύο εταιρείες σε ανακοίνωση προς τις αρχές του ΧΑ, οι τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες έχουν σοβαρή επίπτωση στη διαφημιστική δαπάνη, η οποία αποτελεί σχεδόν την αποκλειστική πηγή εσόδων τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική αυτή συγκυρία οι διοικήσεις των δύο εταιρειών επικέντρωσαν τις προσπάθειες τους, στη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Παράλληλα με προσπάθειες επαύξησης των λοιπών εσόδων και αναπροσαρμογή τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής πέτυχαν ανακοπή του ρυθμού επιδείνωσης των οικονομικών μεγεθών διατηρώντας επαρκή ρευστότητα και αισιοδοξία για σύντομη ανάκαμψη.

Υπενθυμίζεται ότι, οι μετοχές και των δύο εταιρειών έχουν τεθεί στην κατηγορία επιτήρησης από τις 8/4/2011 με κριτήριο τη σχέση ζημιών χρήσεως 2010 προς ίδια κεφάλαια στις 31/12/2010.

Στη δραματική μείωση των εσόδων της εκδοτικής δραστηριότητας, τόσο των διαφημιστικών, όσο και των εσόδων κυκλοφορίας, λόγω της εκτεταμένης ύφεσης που πλήττει τη χώρα, οφείλεται η αρνητική διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου ΔΟΛ.

Η εταιρεία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της δραματικής αυτής μείωσης ήδη από την προηγούμενη χρήση έχει βάλει σε εφαρμογή ένα συνολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου και δραστικής περικοπής του κόστους.

(Πηγή φωτογραφίας: thousandnews)

Νέα 24ωρη απεργία γιατί δεν έχουν πληρωθεί οι εργαζόμενοι

imageΟι εργαζόμενοι του τηλεοπτικού σταθμού ALTER συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με 24ωρη απεργία, σήμερα Πέμπτη, από τις 5 το πρωί μέχρι τις 5 το πρωί της Παρασκευής.
Για την Παρασκευή 4 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί στάση εργασίας που θα διαρκέσει από τις 12:00-16:00, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και το Σάββατο 5 Μαρτίου, με τη στάση εργασίας να διαρκεί από τις 14:00-18:00