Επικυρώθηκε  η σύμβαση της Φλωρεντίας 2000;;;

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία του Τοπίου, Φλωρεντία 2000, περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την προστασία φυσικών περιοχών, τοπίων, που είναι επίσης ιστορικοί και πολιτιστικοί τόποι. Η Σύμβαση δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από την Ελλάδα.
_«Με σκοπόν την διασφάλισιν της προστασίας των μη ανακαλυφθέντων εισέτι αντικειμένων και περιοχών όπου κείνται κρυμμένα αρχαιολογικά αντικείμενα, έκαστον συμβαλλόμενον μέρος αναλαμβάνει να λάβει τοιαύτα μέτρα, καθ’ όσον είναι τούτο δυνατόν, ώστε α) να περιορίση και να προστατεύση θέσεις και περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος β) να δημιουργήση εφεδρικάς ζώνας δια την διατήρησιν της υλικής μαρτυρίας, η οποία θα αποτελέση αντικείμενον ερεύνης υπό μεταγενεστέρων γενεών αρχαιολόγων».
_Στο πλαίσιο της Προεδρίας διοργανώθηκε στην Βουλιαγμένη η πρώτη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη με θέμα τη Νομοθεσία των 12 Κρατών – Μελών για την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
_ Βλ. ανωτέρω κεφ. ΙΙ,2,α σημ.12. Η Σύμβαση περιλαμβάνει 35 Άρθρα και Παράρτημα με 36 Κανόνες, που βασίζονται στην Χάρτα Προστασίας και Διαχείρισης της Υ/β Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων της ΟΥΝΕΣΚΟ, ΙΚΟΜΟΣ, Σόφια 1996. Ειδικότερα P. O’ Keefe, Shipwrecked Heritage: A Commentary on the UNESCO Convention on Underwater Cultural Heritage, IAL 2002.

Τι έχουν να μας πουν για αυτές τις εξελίξεις όσοι υπέγραψαν τις περιβαλλοντικές μελέτες του συγκεκριμένου σταθμού;

Η εκδίκηση του Αποπηγαδιού

Εκτός λειτουργίας παραμένει ο αιολικός σταθμός των 3 ανεμογεννητριών (α/ν) στο Αποπηγάδι, από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.

Αιτία οι σημαντικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία. Οι δυο πρώτοι στύλοι από τον αιολικό σταθμό (με τους μετασχηματιστές), που ήταν για την μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος, έγιναν κομμάτια, αφού δεν άντεξαν στους δυνατούς ανέμους, στο χιόνι και το κρύο. Τρεις ακόμα τουλάχιστον στύλοι, έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες, με τα ηλεκτροφόρα καλώδια να κείτονται στη γη και ο μεταλλικός ανεμολογικός ιστός, ύψους πολλών μέτρων, που είχε στηθεί για μετρήσεις σχετικές με τον υβριδικό – αντλητικό σταθμό που η εταιρεία θέλει να κατασκευάσει στην περιοχή, διαλύθηκε.
Επίσης ήδη, χωρίς να έχει συμπληρωθεί ακόμα ένας χρόνος λειτουργίας τους οι α/ν έχουν αρχίσει να ξεβάφουν.
Υπογραμμίζουμε ότι είναι η δεύτερη φορά, σε λιγότερο από ένα χρόνο, που στύλοι μεταφορά του ρεύματος έγιναν κομμάτια, από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τον προηγούμενο Μάρτη είχαν σπάσει πάλι δυο στύλοι σε χαμηλότερο μάλιστα υψόμετρο. Το γεγονός καταγγέλθηκε -μεταξύ άλλων – στην ΕΥΠΕ και στην εισαγγελία Αρείου Πάγου, που διέταξαν έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένουμε.

Τι έχουν να μας πουν για αυτές τις εξελίξεις όσοι υπέγραψαν τις περιβαλλοντικές μελέτες του συγκεκριμένου σταθμού; Γνωρίζουν τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο Αποπηγάδι και τις συνέπειες από το βιασμό και κατακερματισμό του φυσικού περιβάλλοντος; Με τέτοια επισφαλή έργα πιστεύουν ότι θα λύσουν το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης; Αναρωτήθηκαν ποτέ αν αυτές οι μηχανές είναι φτιαγμένες ώστε να αντέχουν τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα βουνά μας, σε μεγάλα υψόμετρα; Γιατί στην Ευρώπη από ότι γνωρίζουμε, στα βουνά δεν τοποθετούνται α/ν.
Για ένα είμαστε βέβαιοι: Η φύση θα αντιδράσει και θα εκδικηθεί εκεί που η αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση καταστρέφει τις ισορροπίες της.
Η Σπίνα, χωριό του Αποπηγαδιού, δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα, μέχρι το 1989 και σήμερα επιχειρείτε (η ευρύτερη περιοχή) να μετατραπεί σε βιομηχανική ζώνη παραγωγής ενέργειας από υβριδικά και αιολικά.
Η εκδίκηση του Αποπηγαδιού μόλις ξεκίνησε και μας προμηνύει: Αφήστε τα βουνά μας Ελεύθερα!

Πρωτοβουλία κατοίκων Σπίνας, Φλωρίων, Παλαιών Ρουμάτων και Σέμπρωνα – Αποπηγάδι

Τι έχουν να μας πουν για αυτές τις εξελίξεις όσοι υπέγραψαν τις περιβαλλοντικές μελέτες του συγκεκριμένου σταθμού;

Η εκδίκηση του Αποπηγαδιού

Εκτός λειτουργίας παραμένει ο αιολικός σταθμός των 3 ανεμογεννητριών (α/ν) στο Αποπηγάδι, από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.

Αιτία οι σημαντικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία. Οι δυο πρώτοι στύλοι από τον αιολικό σταθμό (με τους μετασχηματιστές), που ήταν για την μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος, έγιναν κομμάτια, αφού δεν άντεξαν στους δυνατούς ανέμους, στο χιόνι και το κρύο. Τρεις ακόμα τουλάχιστον στύλοι, έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες, με τα ηλεκτροφόρα καλώδια να κείτονται στη γη και ο μεταλλικός ανεμολογικός ιστός, ύψους πολλών μέτρων, που είχε στηθεί για μετρήσεις σχετικές με τον υβριδικό – αντλητικό σταθμό που η εταιρεία θέλει να κατασκευάσει στην περιοχή, διαλύθηκε.
Επίσης ήδη, χωρίς να έχει συμπληρωθεί ακόμα ένας χρόνος λειτουργίας τους οι α/ν έχουν αρχίσει να ξεβάφουν.
Υπογραμμίζουμε ότι είναι η δεύτερη φορά, σε λιγότερο από ένα χρόνο, που στύλοι μεταφορά του ρεύματος έγιναν κομμάτια, από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τον προηγούμενο Μάρτη είχαν σπάσει πάλι δυο στύλοι σε χαμηλότερο μάλιστα υψόμετρο. Το γεγονός καταγγέλθηκε -μεταξύ άλλων – στην ΕΥΠΕ και στην εισαγγελία Αρείου Πάγου, που διέταξαν έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένουμε.

Τι έχουν να μας πουν για αυτές τις εξελίξεις όσοι υπέγραψαν τις περιβαλλοντικές μελέτες του συγκεκριμένου σταθμού; Γνωρίζουν τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο Αποπηγάδι και τις συνέπειες από το βιασμό και κατακερματισμό του φυσικού περιβάλλοντος; Με τέτοια επισφαλή έργα πιστεύουν ότι θα λύσουν το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης; Αναρωτήθηκαν ποτέ αν αυτές οι μηχανές είναι φτιαγμένες ώστε να αντέχουν τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα βουνά μας, σε μεγάλα υψόμετρα; Γιατί στην Ευρώπη από ότι γνωρίζουμε, στα βουνά δεν τοποθετούνται α/ν.
Για ένα είμαστε βέβαιοι: Η φύση θα αντιδράσει και θα εκδικηθεί εκεί που η αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση καταστρέφει τις ισορροπίες της.
Η Σπίνα, χωριό του Αποπηγαδιού, δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα, μέχρι το 1989 και σήμερα επιχειρείτε (η ευρύτερη περιοχή) να μετατραπεί σε βιομηχανική ζώνη παραγωγής ενέργειας από υβριδικά και αιολικά.
Η εκδίκηση του Αποπηγαδιού μόλις ξεκίνησε και μας προμηνύει: Αφήστε τα βουνά μας Ελεύθερα!

Πρωτοβουλία κατοίκων Σπίνας, Φλωρίων, Παλαιών Ρουμάτων και Σέμπρωνα – Αποπηγάδι

Τι έχουν να μας πουν για αυτές τις εξελίξεις όσοι υπέγραψαν τις περιβαλλοντικές μελέτες του συγκεκριμένου σταθμού;

Η εκδίκηση του Αποπηγαδιού

Εκτός λειτουργίας παραμένει ο αιολικός σταθμός των 3 ανεμογεννητριών (α/ν) στο Αποπηγάδι, από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.

Αιτία οι σημαντικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία. Οι δυο πρώτοι στύλοι από τον αιολικό σταθμό (με τους μετασχηματιστές), που ήταν για την μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος, έγιναν κομμάτια, αφού δεν άντεξαν στους δυνατούς ανέμους, στο χιόνι και το κρύο. Τρεις ακόμα τουλάχιστον στύλοι, έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες, με τα ηλεκτροφόρα καλώδια να κείτονται στη γη και ο μεταλλικός ανεμολογικός ιστός, ύψους πολλών μέτρων, που είχε στηθεί για μετρήσεις σχετικές με τον υβριδικό – αντλητικό σταθμό που η εταιρεία θέλει να κατασκευάσει στην περιοχή, διαλύθηκε.
Επίσης ήδη, χωρίς να έχει συμπληρωθεί ακόμα ένας χρόνος λειτουργίας τους οι α/ν έχουν αρχίσει να ξεβάφουν.
Υπογραμμίζουμε ότι είναι η δεύτερη φορά, σε λιγότερο από ένα χρόνο, που στύλοι μεταφορά του ρεύματος έγιναν κομμάτια, από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τον προηγούμενο Μάρτη είχαν σπάσει πάλι δυο στύλοι σε χαμηλότερο μάλιστα υψόμετρο. Το γεγονός καταγγέλθηκε -μεταξύ άλλων – στην ΕΥΠΕ και στην εισαγγελία Αρείου Πάγου, που διέταξαν έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένουμε.

Τι έχουν να μας πουν για αυτές τις εξελίξεις όσοι υπέγραψαν τις περιβαλλοντικές μελέτες του συγκεκριμένου σταθμού; Γνωρίζουν τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο Αποπηγάδι και τις συνέπειες από το βιασμό και κατακερματισμό του φυσικού περιβάλλοντος; Με τέτοια επισφαλή έργα πιστεύουν ότι θα λύσουν το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης; Αναρωτήθηκαν ποτέ αν αυτές οι μηχανές είναι φτιαγμένες ώστε να αντέχουν τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα βουνά μας, σε μεγάλα υψόμετρα; Γιατί στην Ευρώπη από ότι γνωρίζουμε, στα βουνά δεν τοποθετούνται α/ν.
Για ένα είμαστε βέβαιοι: Η φύση θα αντιδράσει και θα εκδικηθεί εκεί που η αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση καταστρέφει τις ισορροπίες της.
Η Σπίνα, χωριό του Αποπηγαδιού, δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα, μέχρι το 1989 και σήμερα επιχειρείτε (η ευρύτερη περιοχή) να μετατραπεί σε βιομηχανική ζώνη παραγωγής ενέργειας από υβριδικά και αιολικά.
Η εκδίκηση του Αποπηγαδιού μόλις ξεκίνησε και μας προμηνύει: Αφήστε τα βουνά μας Ελεύθερα!

Πρωτοβουλία κατοίκων Σπίνας, Φλωρίων, Παλαιών Ρουμάτων και Σέμπρωνα – Αποπηγάδι

Εκπληκτικές Φωτογραφίες

από την Φύση

Ice φαράγγι – Γροιλανδία
Δείτε παρακάτω περισσότερες …

 

Μπλε πεταλούδες

Ηλιοβασίλεμα στη Νορβηγία φιόρδ

Πουλιά, Οικολογική Αποθεματικό Cape Mary Αγίου, Newfoundland, Καναδάς

Δρόσου λουλούδια πτώση πάνω σε κλαδί

Λάβα από ένα ηφαίστειο στη Χαβάη που εκβάλλουν στον Ειρηνικό Ωκεανό

Η Λεωφόρος της baobabs, η Μαδαγασκάρη

Ένας ανεμοστρόβιλος τέρας, Alvo, Νεμπράσκα

Kelimutu Λίμνες, Φλόρες, στην Ινδονησία

Μπλε Κεραυνοί πάνω από την έρημο

Ανταρκτική πιγκουΐνους

Πόρτα Durdle, Αγγλία

Rainforest

Huang Shan βουνό, Κίνα

Άνοιξη Τοπίο

Plitvice λίμνες, Κροατία

Chiapas, Μεξικό

Green Coast

Όμορφο δέντρο

Καρύδα παλάμη σε ένα έρημο νησί, Μαλδίβες

"Έχουμε ωριμάσει και τίποτα δεν θα είναι ποτέ ίδιο!" Έρχονται νέες ιδέες που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί.

Το τέλος δεν είναι μακριά!

Κάνουν σεξ και να σώσει τον πλανήτη

Faça sexo e salve o planeta

Está na capa da Superinteressante deste mês, que acaba de chegar às bancas com um especial chamado “Edição Verde”, reunindo várias reportagens sobre sustentabilidade e afins. No texto “6 ideias…

Leia Mais

 

"Έχουμε ωριμάσει και τίποτα δεν θα είναι ποτέ ίδιο!" Έρχονται νέες ιδέες που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί.

Το τέλος δεν είναι μακριά!

Κάνουν σεξ και να σώσει τον πλανήτη

Faça sexo e salve o planeta

Está na capa da Superinteressante deste mês, que acaba de chegar às bancas com um especial chamado “Edição Verde”, reunindo várias reportagens sobre sustentabilidade e afins. No texto “6 ideias…

Leia Mais

 

"Έχουμε ωριμάσει και τίποτα δεν θα είναι ποτέ ίδιο!" Έρχονται νέες ιδέες που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί.

Το τέλος δεν είναι μακριά!

Κάνουν σεξ και να σώσει τον πλανήτη

Faça sexo e salve o planeta

Está na capa da Superinteressante deste mês, que acaba de chegar às bancas com um especial chamado “Edição Verde”, reunindo várias reportagens sobre sustentabilidade e afins. No texto “6 ideias…

Leia Mais

 

ΩΣ ΠΟΤΕ η κατευθυνόμενη παγκόσμια απάθεια για την ΑΥΞΗΣΗ των ηφαιστειακών εκρήξεων, αντί για αποκέντρωση-αποθέματα;

Thousands flee as Indonesia volcano erupts – http://news.yahoo.com/s/afp/indonesiavolcano
Σε σχέση με στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί το 1996, η θερμόσφαιρα ψύχθηκε κατά 41 βαθμούς Κελσίου το 2008 και συρρικνώθηκε σε πάχος κατά 30%, αναφέρουν οι ερευνητές στο Geophysical Research Letters.
H ψύξη και η συρρίκνωση «ήταν εντονότερες από ό,τι οποιαδήποτε άλλη στιγμή στα 43 χρόνια διαστημικής εξερεύνησης» γράφουν. Περιμένουμε να έχουμε εξασθενημένους ηλιακούς κύκλους τα επόμενα 10 με 30 χρόνια… http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231056884
http://www.youtube.com/watch?v=hxtcNWdm6Vw