Η έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη δεν θα κάνει τα πράγματα καλύτερα ούτε για τη χώρα, ούτε όμως για την Ευρώπη, προειδοποιήσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), Τόμας Μίροου.

EBRD: Η Έξοδος της Ελλάδας από το Eυρώ δεν θα κάνει τα Πράγματα Καλύτερα

Αναλυτικά

Η έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη δεν θα κάνει τα πράγματα καλύτερα ούτε για τη χώρα, ούτε όμως για την Ευρώπη, προειδοποιήσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), Τόμας Μίροου.

EBRD: Η Έξοδος της Ελλάδας από το Eυρώ δεν θα κάνει τα Πράγματα Καλύτερα

Αναλυτικά

Η έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη δεν θα κάνει τα πράγματα καλύτερα ούτε για τη χώρα, ούτε όμως για την Ευρώπη, προειδοποιήσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), Τόμας Μίροου.

EBRD: Η Έξοδος της Ελλάδας από το Eυρώ δεν θα κάνει τα Πράγματα Καλύτερα

Αναλυτικά

Η έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη δεν θα κάνει τα πράγματα καλύτερα ούτε για τη χώρα, ούτε όμως για την Ευρώπη, προειδοποιήσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), Τόμας Μίροου.

EBRD: Η Έξοδος της Ελλάδας από το Eυρώ δεν θα κάνει τα Πράγματα Καλύτερα

Αναλυτικά

Στην ανάγκη λήψης πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων για το 2013 αναφέρεται η Εαρινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα που δόθηκε χθες στην δημοσιότητα.


Πρόσθετα Δημοσιονομικά Μέτρα για το 2013 Ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Στην ανάγκη λήψης πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων για το 2013 αναφέρεται η Εαρινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα που δόθηκε χθες στην δημοσιότητα.


Πρόσθετα Δημοσιονομικά Μέτρα για το 2013 Ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Στην ανάγκη λήψης πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων για το 2013 αναφέρεται η Εαρινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα που δόθηκε χθες στην δημοσιότητα.


Πρόσθετα Δημοσιονομικά Μέτρα για το 2013 Ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή