Τιμές LPG στην Ευρώπη


Βέλγιο      € 0.57
Βουλγαρία      € 0.52
Τσεχία      € 0.57
Εσθονία      € 0.63
Γαλλία      € 0.72
Γερμανία      € 0.62
Ουγγαρία      € 0.64
Ιταλία      € 0.66
Λετονία      € 0.54
Λιθουανία      € 0.57
Λουξεμβούργο      € 0.53
Ολλανδία      € 0.70
Πολωνία      € 0.53
Πορτογαλία      € 0.69
Ρουμανία      € 0.46
Σλοβακία      € 0.48
Σλοβενία      € 0.67
Ισπανία      € 0.62
Ην. Βασίλειο      € 0.75

Ενδεικτικοί αριθμοί πρατηρίων στην Ευρώπη
Ολλανδία      2000
Γαλλία      1750
Γερμανία      1260
Ελβετία      34
Αυστρία      14
Σουηδία      9
Λουξεμβούργο      8