Ποιός έδωσε την εντολή να καταχωθεί ο προιστορικός οικισμός?

Γιαυτό το σκάνδαλο ποιός τιμωρήθηκε?

Το 1986 ο προϊστορικός οικισμός ΠΕ ΙΙ – ΙΙΙ στο Πλατυγιάλι Αστακού, «καταχώθηκε» χωρίς να έχει καν ολοκληρωθεί η αρχαιολογική τεκμηρίωσή του προκειμένου να κατασκευασθεί ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. και διαλυτήριο πλοίων, βλ. Αρχείο ΕΕΑ και Κ. Π. Δελαπόρτα – Ηλ. Σπονδύλης, Πλατυγιάλι Αστακού: ένας βυθισμένος πρωτοελλαδικός οικισμός. Πρακτικά Α΄ Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο 1988, σ. 39-46.

Απαντήστε ρε κλέφτες !!!

Με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/3385/5-9-2003, ΦΕΚ 1701/Β΄/19-11-2003 και ύστερα από εισήγηση της ΕΕΑ χαρακτηρίσθηκαν ως πολιτιστικά αγαθά τα ναυάγια πλοίων και αεροσκαφών άνω των 50 ετών από την ημερομηνία ναυάγησής τους. Επίσης, με την ίδια Υπουργική Απόφαση ορίσθηκε ζώνη προστασίας 300 μ. πέριξ ενός εκάστου κατά το άρθρο 15,4 του ν. 3028/2002. Επισημαίνεται ότι με την κήρυξη αυτή δεν θίγεται το νομικό καθεστώς των πλοίων, όταν αυτά ναυαγούν, ούτε ο νομικός ορισμός του πολεμικού πλοίου κατά το άρθρο 8,2 της Σύμβασης της Γενεύης του 1958 «Περί ανοιχτής θαλάσσης», ούτε κατά το άρθρο 29 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Επίσης, η Υ.Α. δεν συνεπάγεται κατάργηση των δικαιωμάτων που ασκεί το Υπ. Εθν. Αμύνης επί των πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 2648/1953 μέσω του Μετοχικού Ταμείου του Πολεμικού Ναυτικού, ούτε το δίκαιο ναυαγιαίρεσης (ν. 2881/2001) ούτε τα δικαιώματα εξακριβωμένων ιδιοκτητών ή άλλων κανόνων ναυτικού δικαίου (ΒΛ. Αρχείο ΕΕΑ).

Γερουλάνε εσύ πόσες τέτοιες άδειες υπέγραψες??? τι καμία?

Αρχαία ναυάγια εντοπίστηκαν νοτίως του Καστελλορίζου. Γιατί δεν ενημερώθηκαν οι Ελληνικές Αρχές? Ποιό κράτος έκανε τις έρευνες? Γιατι το αποκρύπτουν?

O εντοπισμός τους έγινε από ιδιωτική αμερικανική εταιρεία που λειτουργούσε για λογαριασμό μεσογειακού κράτους, στο οποίο είχε δοθεί σχετική άδεια έρευνας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Οι ελληνικές αρχές δεν ενημερώθηκαν αρμοδίως για τον εντοπισμό του, αλλά το πληροφορήθηκαν από δημοσίευμα του περιοδικού Archaeology και την ιστοσελίδα της εταιρείας Nauticos Corporation, που είχε αναλάβει την υ/β έρευνα για λογαριασμό του ως άνω κράτους. Εν τούτοις στην άδεια που εξέδωσαν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές υπήρχε ρήτρα, κατά την οποία σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων έπρεπε να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές (Αρχείο ΕΕΑ).

Γερουλάνε εσύ πόσες τέτοιες άδειες υπέγραψες??? τι καμία?

Αρχαία ναυάγια εντοπίστηκαν νοτίως του Καστελλορίζου. Γιατί δεν ενημερώθηκαν οι Ελληνικές Αρχές? Ποιό κράτος έκανε τις έρευνες? Γιατι το αποκρύπτουν?

O εντοπισμός τους έγινε από ιδιωτική αμερικανική εταιρεία που λειτουργούσε για λογαριασμό μεσογειακού κράτους, στο οποίο είχε δοθεί σχετική άδεια έρευνας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Οι ελληνικές αρχές δεν ενημερώθηκαν αρμοδίως για τον εντοπισμό του, αλλά το πληροφορήθηκαν από δημοσίευμα του περιοδικού Archaeology και την ιστοσελίδα της εταιρείας Nauticos Corporation, που είχε αναλάβει την υ/β έρευνα για λογαριασμό του ως άνω κράτους. Εν τούτοις στην άδεια που εξέδωσαν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές υπήρχε ρήτρα, κατά την οποία σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων έπρεπε να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές (Αρχείο ΕΕΑ).

Η θάλασσα, λίμνες και ποτάμια της χώρας αποτελούν δημόσιο κτήμα και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών των αρχαιοτήτων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα με τα χερσαία αρχαία, που τυχόν ανευρίσκονται σε ιδιωτικό, δημόσιο, δημοτικό ή μοναστηριακό χώρο.

Ο νόμος προστασίας των αρχαιοτήτων είναι ξεκάθαρος. Εφαρμόζεται όμως σήμερα???

Επειδή δεν εφαρμόζονται οι νόμοι….

Οργιάζει η Αρχαιοκαπηλεία!!!

Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003, περί «Ορισμού όρων άσκησης υποβρυχίων δραστηριοτήτων με αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα μέσα επισκόπησης του βυθού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15, παρ. 3, του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Στην παράγραφο 1 της εν λόγω Κ.Υ.Α. αναφέρεται ρητά ότι: «Οι υποβρύχιες δραστηριότητες με αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα μέσα επισκόπησης του βυθού, σε θαλάσσιες περιοχές, λιμένες και ποταμούς της Ελληνικής Επικράτειας, επιτρέπεται να ασκούνται στις περιοχές που ορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσης με τους παρακάτω όρους…». Η Κ.Υ.Α. ορίζει με συντεταγμένες επί χάρτου της Γ.Υ.Σ. τις περιοχές εκείνες, στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση των υ/β δραστηριοτήτων με αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα μέσα επισκόπησης βυθού. Η παράγραφος 2 της Κ.Υ.Α. αφορά στον κατάλογο με τις θαλάσσιες περιοχές ανά νομό στις οποίες, προς διευκόλυνση των ενασχολουμένων, οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να ασκούνται χωρίς την απαιτούμενη άδεια του ΥΠΠΟ. Τέλος, η παράγραφος 3 αναφέρει ρητά ότι «για τις λοιπές θαλάσσιες περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στην προηγούμενη παράγραφο καθώς και στις περιοχές που προβλέπονται στις παρ. 1, 2, και 4 του άρθρου 15 του ν. 3028/2002 [ δηλ. τους κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους] και στις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις παρουσίας καταλοίπων ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η υποβρύχια δραστηριότητα κατά την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3028/2002 ασκείται ύστερα από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Συμβουλίου. Η σχετική έγκριση δεν χορηγείται στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς». Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στις λοιπές θαλάσσιες περιοχές, που δεν είναι χαρακτηρισμένες μεν ως ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι, αλλά που συντρέχουν λόγοι προστασίας της υ/β πολιτιστικής κληρονομιάς, επειδή υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις υπάρξης εναλίων αρχαίων, που λόγω της πραγματικής δυσχέρειας εντοπισμού τους δεν έχουν ακόμη οριοθετηθεί, και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο, πριν από κάθε δραστηριότητα, δυνάμενη να βλάψει άμεσα ή έμμεσα τα ενάλια αρχαία, να ζητείται προηγουμένως σχετική άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία καθορίζει κατά περίπτωση όρους και προϋποθέσεις.
Η λειτουργία των βαθυσκαφών για τουριστικούς λόγους επιτρέπεται βάσει του Γενικού Κανονισμού Λιμένος με αριθμό 35 με τίτλο «Υποθαλάσσια αναψυχή και περιήγηση με υποβρύχιο σκάφος», ΦΕΚ 702/Β΄/4-6-2003, στον οποίο όμως δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3028/02.
Ο όρος μέσα επισκόπησης βυθού είναι γενικός, δεδομένου ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, δεν ορίζεται σε ποιά μέσα αναφέρεται η διάταξη. Εκτός των υποβρυχίων φωτογραφικών και κινηματογραφικών μηχανών, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η βυθιζόμενη υποβρύχια κάμερα (dropped camera), το υ/β τηλεκατευθυνόμενο τηλεοπτικό όχημα (Remotely Operated Vehicle, R.O.V.), το αυτόνομο υποβρύχιο όχημα (Autonomous Operated Vehicle, AUV), το ηχοβολιστικό πλευρικής σαρώσεως (Side Scan Sonar, S.S.S.) κ.ά.
Το Αρχείο Ναυαγίων της ΕΕΑ λειτουργεί ηλεκτρονικά από το 2000, ως τράπεζα δεδομένων. Στις ελληνικές θάλασσες έχουν καταγραφεί ήδη περί τα 1000 ναυάγια.
«Οι ως άνω ρυθμίσεις του ν. 3028/2002 είναι σύμφωνες προς το Σύνταγμα και την επί του θέματος νομολογία και επιλύουν το ζήτημα. Η προστασία της εναλίου πολιτιστικής κληρονομιάς είναι απόλυτα συμβατή με το σύστημα κανόνος (απαγόρευση) – εξαιρέσεως (άδεια) σε «ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους» και αφετέρου με την άσκηση του σχετικού ατομικού δικαιώματος (υπό προϋποθέσεις που υπαγορεύονται από την ανάγκη προστασίας των ως άνω αρχαίων). Με ρητή διάταξη του νόμου παρέχεται εξουσιοδότηση για την θέσπιση (γενικώς) όρων και περιορισμών, η ισχύς των οποίων ενεργοποιείται πάντοτε ενόψει συγκεκριμένου χώρου (και ενδεχομένως, της προστατευτικής αυτού ζώνης), τον οποίο αφορά η άδεια που αναφέρεται σε υπάρχουσες ενάλιες αρχαιότητες (ατομική ρύθμιση)’» (Νομική γνωμοδότηση, βλ. Αρχείο ΕΕΑ).
Η διαδικασία χορήγησης άδειας για την άσκηση υ/β δραστηριότητας με αναπνευστικές συσκευές βασίζονταν στο άρθρο 1, Γ΄, 1 και 2, του π.δ. 16/80, σύμφωνα με το οποίο στον Προϊστάμενο της ΕΕΑ, πέραν των γενικών αρμοδιοτήτων του άρθρου 1α του αυτού Διατάγματος, μεταβιβάσθηκαν ειδικότερα και οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1, Γ΄, 1 και 2, ήτοι: η χορήγηση άδειας υ/β δραστηριότητος (άρθρο 1α, 50 του ΚΝ 5351/32) και η χορήγηση αδείας εκτελέσεως πάσης φύσεως λιμενικών εγκαταστάσεων (άρθρο 50 και 52 του ΚΝ 5351/32).
Bλ. κατωτέρω κεφ. Χ, σημ. 90 και σημ. 91.
Αντίστοιχες διατάξεις προστασίας ισχύουν και σε άλλες χώρες με πλούσια ενάλια πολιτιστική κληρονομιά, όπως στην Ιταλία, όπου π.χ. στην ζώνη προστασίας Α στον βυθισμένο αρχαιολογικό πάρκο της Baia απαγορεύεται ακόμη και η απλή κολύμβηση (βλ. Dec. No 303/2/02/7-8-2002 του Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio για το Parco Sommerso di Baia).

Επειδή δεν εφαρμόζονται οι νόμοι….

Οργιάζει η Αρχαιοκαπηλεία!!!

Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003, περί «Ορισμού όρων άσκησης υποβρυχίων δραστηριοτήτων με αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα μέσα επισκόπησης του βυθού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15, παρ. 3, του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Στην παράγραφο 1 της εν λόγω Κ.Υ.Α. αναφέρεται ρητά ότι: «Οι υποβρύχιες δραστηριότητες με αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα μέσα επισκόπησης του βυθού, σε θαλάσσιες περιοχές, λιμένες και ποταμούς της Ελληνικής Επικράτειας, επιτρέπεται να ασκούνται στις περιοχές που ορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσης με τους παρακάτω όρους…». Η Κ.Υ.Α. ορίζει με συντεταγμένες επί χάρτου της Γ.Υ.Σ. τις περιοχές εκείνες, στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση των υ/β δραστηριοτήτων με αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα μέσα επισκόπησης βυθού. Η παράγραφος 2 της Κ.Υ.Α. αφορά στον κατάλογο με τις θαλάσσιες περιοχές ανά νομό στις οποίες, προς διευκόλυνση των ενασχολουμένων, οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να ασκούνται χωρίς την απαιτούμενη άδεια του ΥΠΠΟ. Τέλος, η παράγραφος 3 αναφέρει ρητά ότι «για τις λοιπές θαλάσσιες περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στην προηγούμενη παράγραφο καθώς και στις περιοχές που προβλέπονται στις παρ. 1, 2, και 4 του άρθρου 15 του ν. 3028/2002 [ δηλ. τους κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους] και στις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις παρουσίας καταλοίπων ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η υποβρύχια δραστηριότητα κατά την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3028/2002 ασκείται ύστερα από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Συμβουλίου. Η σχετική έγκριση δεν χορηγείται στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς». Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στις λοιπές θαλάσσιες περιοχές, που δεν είναι χαρακτηρισμένες μεν ως ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι, αλλά που συντρέχουν λόγοι προστασίας της υ/β πολιτιστικής κληρονομιάς, επειδή υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις υπάρξης εναλίων αρχαίων, που λόγω της πραγματικής δυσχέρειας εντοπισμού τους δεν έχουν ακόμη οριοθετηθεί, και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο, πριν από κάθε δραστηριότητα, δυνάμενη να βλάψει άμεσα ή έμμεσα τα ενάλια αρχαία, να ζητείται προηγουμένως σχετική άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία καθορίζει κατά περίπτωση όρους και προϋποθέσεις.
Η λειτουργία των βαθυσκαφών για τουριστικούς λόγους επιτρέπεται βάσει του Γενικού Κανονισμού Λιμένος με αριθμό 35 με τίτλο «Υποθαλάσσια αναψυχή και περιήγηση με υποβρύχιο σκάφος», ΦΕΚ 702/Β΄/4-6-2003, στον οποίο όμως δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3028/02.
Ο όρος μέσα επισκόπησης βυθού είναι γενικός, δεδομένου ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, δεν ορίζεται σε ποιά μέσα αναφέρεται η διάταξη. Εκτός των υποβρυχίων φωτογραφικών και κινηματογραφικών μηχανών, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η βυθιζόμενη υποβρύχια κάμερα (dropped camera), το υ/β τηλεκατευθυνόμενο τηλεοπτικό όχημα (Remotely Operated Vehicle, R.O.V.), το αυτόνομο υποβρύχιο όχημα (Autonomous Operated Vehicle, AUV), το ηχοβολιστικό πλευρικής σαρώσεως (Side Scan Sonar, S.S.S.) κ.ά.
Το Αρχείο Ναυαγίων της ΕΕΑ λειτουργεί ηλεκτρονικά από το 2000, ως τράπεζα δεδομένων. Στις ελληνικές θάλασσες έχουν καταγραφεί ήδη περί τα 1000 ναυάγια.
«Οι ως άνω ρυθμίσεις του ν. 3028/2002 είναι σύμφωνες προς το Σύνταγμα και την επί του θέματος νομολογία και επιλύουν το ζήτημα. Η προστασία της εναλίου πολιτιστικής κληρονομιάς είναι απόλυτα συμβατή με το σύστημα κανόνος (απαγόρευση) – εξαιρέσεως (άδεια) σε «ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους» και αφετέρου με την άσκηση του σχετικού ατομικού δικαιώματος (υπό προϋποθέσεις που υπαγορεύονται από την ανάγκη προστασίας των ως άνω αρχαίων). Με ρητή διάταξη του νόμου παρέχεται εξουσιοδότηση για την θέσπιση (γενικώς) όρων και περιορισμών, η ισχύς των οποίων ενεργοποιείται πάντοτε ενόψει συγκεκριμένου χώρου (και ενδεχομένως, της προστατευτικής αυτού ζώνης), τον οποίο αφορά η άδεια που αναφέρεται σε υπάρχουσες ενάλιες αρχαιότητες (ατομική ρύθμιση)’» (Νομική γνωμοδότηση, βλ. Αρχείο ΕΕΑ).
Η διαδικασία χορήγησης άδειας για την άσκηση υ/β δραστηριότητας με αναπνευστικές συσκευές βασίζονταν στο άρθρο 1, Γ΄, 1 και 2, του π.δ. 16/80, σύμφωνα με το οποίο στον Προϊστάμενο της ΕΕΑ, πέραν των γενικών αρμοδιοτήτων του άρθρου 1α του αυτού Διατάγματος, μεταβιβάσθηκαν ειδικότερα και οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1, Γ΄, 1 και 2, ήτοι: η χορήγηση άδειας υ/β δραστηριότητος (άρθρο 1α, 50 του ΚΝ 5351/32) και η χορήγηση αδείας εκτελέσεως πάσης φύσεως λιμενικών εγκαταστάσεων (άρθρο 50 και 52 του ΚΝ 5351/32).
Bλ. κατωτέρω κεφ. Χ, σημ. 90 και σημ. 91.
Αντίστοιχες διατάξεις προστασίας ισχύουν και σε άλλες χώρες με πλούσια ενάλια πολιτιστική κληρονομιά, όπως στην Ιταλία, όπου π.χ. στην ζώνη προστασίας Α στον βυθισμένο αρχαιολογικό πάρκο της Baia απαγορεύεται ακόμη και η απλή κολύμβηση (βλ. Dec. No 303/2/02/7-8-2002 του Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio για το Parco Sommerso di Baia).

Παρανομεί το κράτος και οι υπουργοί του!!!

Στις ενάλιες και υποβρύχιες έρευνες ανοικτά του Καστελόριζου τηρήθηκαν οι παράτω νόμοι και διατάξεις???

Λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του αντικειμένου στην ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α3/Φ30/70868/2539/27-11-2002, «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών στην Ελλάδα από φορείς εκτός Αρχαιολογικής Υπηρεσίας», η παρ. Β, 1, ιιι ανέφερε ρητά ότι ως προς τις ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες, αυτές είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται μόνο σε συνεργασία με την αρμόδια ΕΕΑ, και ότι σε περίπτωση ερευνητικού προγράμματος που περιλαμβάνει έρευνα πλην του χερσαίου σε ενάλιο χώρο, η εν λόγω έρευνα θα προσμετράται χωριστά στον αριθμό των ερευνών που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος φορέας. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμου για τις συνεργασίες, θα ήταν σκοπιμότερο η υποχρεωτική συνεργασία να αφορά μόνο στη διενέργεια αναγνωριστικών ερευνών επιφανείας και όχι στις συστηματικές ανασκαφές των εκτός Υπηρεσίας φορέων, και τούτο διότι οι αναγνωριστικές έρευνες βυθού διαφέρουν από εκείνες των χερσαίων περιοχών τόσο από πλευράς αποτελέσματος όσο και εφαρμογής μηχανημάτων.

Τα περισσότερα ναυάγια που εντοπίζονται σε βάθος μέχρι 60 μ. περίπου είναι συλλημένα.

Περιπτώσεις καταστροφής αρχαιολογικών χώρων και αρχαιοκαπηλείας.

Χαρακτηριστική περίπτωση καταστροφής ενάλιου αρχαιολογικού χώρου είναι οι εργολαβικές εργασίες στο λιμάνι της Παροικιάς στην Πάρο.
Βλ. ανωτ. ΙΙ 2γ. σημ. 24.

Π.χ. λαθρανασκαφή στον καταποντισμένο οικισμό μεσοελλαδικής περιόδου στη Μεθώνη Μεσσηνίας.
Τα περισσότερα ναυάγια που εντοπίζονται σε βάθος μέχρι 60 μ. περίπου είναι συλλημένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των λιμενικών αρχών και της Διευθύνσεως Δίωξης Αρχαιοκαπηλείας τα περισσότερα προϊόντα αρχαιοκαπηλείας προωθούνται στο εξωτερικό από τη θαλάσσα.