Η Επιτροπή δρομολογεί δεύτερη δέσμη νομοθετικών μέτρων σχετικά με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, ώστε οι πτήσεις …

… να καταστούν πιο ασφαλείς, πράσινες και ακριβείς στην ώρα τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (ΕΕΟ II). Με τις προτάσεις αυτές επιδιώκεται περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας, περιστολή του κόστους και μείωση των καθυστερήσεων. Έτσι θα είναι χαμηλότερη η κατανάλωση καυσίμων, με αποτέλεσμα οι αερομεταφορείς να μπορέσουν να εξοικονομήσουν έως και 16 εκατομμύρια τόνους εκπομπές CO2 και να μειώσουν ετησίως το κόστος τους κατά δύο έως τρία δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η πλήρης μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας θα είναι καίριας σημασίας για να αντιμετωπιστεί ο αναμενόμενος για το 2020 διπλασιασμός της κυκλοφορίας. Οι συνέπειες της μεταρρύθμισης θα είναι ευεργετικές όχι μόνον για τους επιβάτες των αεροσκαφών, αλλά και για τους μεταφορείς φορτίων, καθώς και τις στρατιωτικές και ιδιωτικές πτήσεις. Η δέσμη νομοθετημάτων θα δημιουργήσει πρόσθετες θέσεις απασχόλησης στον τομέα της αεροπορίας. Εξάλλου, θα ωφεληθεί και η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η οποία, λόγω της πρωτοποριακής της θέσης στην τεχνολογία διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (λόγου χάρη στα δορυφορικά συστήματα Galileo, ζεύξη δεδομένων datalink, κ.λπ.), θα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές.

«Ευ γηράσκειν»: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 600 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών λύσεων για τους ευρωπαίους πολίτες μεγάλης ηλικίας

Μέχρι το 2020, το 25% του πληθυσμού της ΕΕ θα είναι άνω των 65 ετών. Για να αντιμετωπίσει αυτή τη διογκούμενη δημογραφική πρόκληση, το Συμβούλιο Υπουργών ενέκρινε πρόσφατα σχέδιο της Επιτροπής ώστε η Ευρώπη θα καταστεί κόμβος ανάπτυξης ψηφιακών τεχνολογιών που προορίζονται να υποβοηθήσουν τους ηλικιωμένους να συνεχίσουν να ζουν ανεξάρτητοι στα σπίτια τους.

Με την πρόταση, που υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 14 Ιουνίου 2007, θα εξασφαλιστούν πρόσθετα κονδύλια, ύψους περίπου 150 εκατ. €, για ένα νέο κοινό ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα συνολική επένδυση ύψους άνω των 600 εκατ. €. Μέσω του νέου αυτού προγράμματος, οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να αναπτύξουν ιδιαίτερα καινοτόμα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες για να βελτιώσουν τους όρους διαβίωσης των ηλικιωμένων στο σπίτι, στους χώρους εργασίας και, γενικότερα, στην κοινωνία.
Ευφυείς συσκευές βελτίωσης της ασφάλειας στο σπίτι, κινητές λύσεις για την παρακολούθηση ζωτικών παραμέτρων και φιλικές προς το χρήστη διεπαφές για όσους πάσχουν από μειωμένη όραση ή ακοή – όλα αυτά τα συστήματα θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των ηλικιωμένων, την σταδιοδρομία τους και την οικογενειακή τους ζωή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα αιτιολογημένες γνώμες στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα και την Πολωνία

… για μη μεταφορά κανόνων της ΕΕ οι οποίοι απαγορεύουν τις διακρίσεις στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (Οδηγία 2004/113/ΕΚ). Τα κράτη μέλη έχουν δύο μήνες για να απαντήσουν. Εάν δεν απαντήσουν ή εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Οι κανόνες της ΕΕ απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω φύλου εκτός του χώρου εργασίας και απαγορεύουν τις άμεσες και τις έμμεσες διακρίσεις λόγω φύλου, καθώς και τη σεξουαλική παρενόχληση. Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται σε αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται στο κοινό και προσφέρονται εκτός του χώρου της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Δεν εφαρμόζονται στο περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης και της διαφήμισης ή στην εκπαίδευση, σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, Παραδείγματα τομέων όπου εφαρμόζεται η οδηγία, είναι οι μεταφορές, η στέγαση, ο τραπεζικός και ασφαλιστικός τομέας.
Η Τσεχία, η Ελλάδα και η Πολωνία έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι τη στιγμή αυτή βρίσκονται σε διαδικασία προετοιμασίας των απαραίτητων μέτρων για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας, αλλά δεν έχουν κοινοποιήσει κανένα συγκεκριμένο μέτρο. Κατά συνέπεια η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει αιτιολογημένες γνώμες στα εν λόγω κράτη μέλη για τη μη μεταφορά της οδηγίας. Έχουν δύο μήνες για να απαντήσουν. Εάν δεν απαντήσουν ή εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η Επιτροπή προσφεύγει στο Δικαστήριο κατά εννέα κρατών μελών για υποθέσεις περιβαλλοντικής ευθύνης

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά εννέα κρατών μελών, επειδή δεν ενσωμάτωσαν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) περί ευθύνης για την πρόκληση ζημιών στο περιβάλλον. Η προθεσμία ενσωμάτωσης έληξε στις 30 Απριλίου 2007. Τα εννέα κράτη μέλη είναι τα εξής: Αυστρία, Βέλγιο (μόνο όσον αφορά την Περιφέρεια Βρυξελλών), Ελλάδα, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Με την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη θεσπίστηκε νομικό πλαίσιο για την ευθύνη σε περίπτωση ζημίας στο περιβάλλον, το οποίο βασίζεται στην αρχή ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’ και αποσκοπεί στην πρόληψη και την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν ή ελέγχουν δραστηριότητες οι οποίες απαριθμούνται στην οδηγία είναι απολύτως υπεύθυνα για τις ζημίες που προκαλούν στο περιβάλλον μέσω της δραστηριότητάς τους. Οι καλυπτόμενες περιβαλλοντικές ζημίες είναι εκείνες που προκαλούνται σε προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας ή φυσικά ενδιαιτήματα, στα ύδατα και στο έδαφος.

Σε 17.200 απολύσεις προχωρά η Siemens έως το 2010

Ο διευθύνων σύμβουλος της Siemens Πίτερ Λέσερ επιβεβαίωσε με δηλώσεις του τα δημοσιεύματα ότι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία ηλεκτρονικών, που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας και στην Ελλάδα για το σκάνδαλο των «μαύρων ταμείων», σχεδιάζει να προχωρήσει σε περικοπές έως 17.200 θέσεων εργασίας μέχρι το 2010.

Με βαριά οικονομική και θεσμική «κληρονομιά» αρχίζει η γαλλική προεδρία

Μια Ευρώπη αντιμέτωπη με επιβραδυνόμενη ανάπτυξη, αυξανόμενο πληθωρισμό και εκτινασσόμενες τιμές καυσίμων, βυθισμένη ταυτόχρονα σε νέο θεσμικό αδιέξοδο μετά το ιρλανδικό «όχι» στη Συνθήκη της Λισαβόνας, «κληρονομεί» ο Νικολά Σαρκοζί αναλαμβάνοντας από 1ης Ιουλίου τα ηνία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μετ’ εμποδίων η άφιξη του πρώτου φορτίου νερού από την Ελλάδα

Με καθυστέρηση μερικών ωρών αναμένεται να φθάσει απόψε στην Κύπρο το πρώτο φορτίο νερού από την Ελλάδα με δεξαμενόπλοιο της Ocean Tankers. Το δεξαμενόπλοιο το οποίο μεταφέρει 50.000 κυβικά μέτρα νερού, αναμενόταν στο νέο λιμάνι Λεμεσού γύρω στις 6 το απόγευμα, αλλά λόγω θαλασσοταραχής θα φτάσει γύρω στις 10 -12 το βράδυ.

Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο του ελεγκτικού της ρόλου, αυτεπάγγελτα ή και κατόπιν καταγγελιών καταναλωτών,


… προέβη στη διενέργεια ακροάσεων εταιρειών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για ζητήματα που αφορούσαν την παραβίαση της νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών, κατά το διάστημα 1/11/2007 έως 1/3/2008. Ως αποτέλεσμα των ακροάσεων, η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ αποφάσισε κατά τη σημερινή συνεδρίαση την επιβολή διοικητικών προστίμων ως εξής:

1) Στις εταιρείες Τeledome, Tellas και Vivodi επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 500.000 ευρώ, 100.000 ευρώ και 100.000 ευρώ, αντιστοίχως, για περιπτώσεις αυθαίρετης ενεργοποίησης προεπιλογής φορέα και αυθαίρετης ακύρωσης αιτήσεων κατάργησης προεπιλογής.

Για τα προαναφερθέντα πρόστιμα, η Ολομέλεια εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ να αποστείλει τις σχετικές Αποφάσεις στην Εισαγγελία.

2) Για τη μη παροχή στοιχείων ή/και την κατά πολύ εκπρόθεσμη παροχή στοιχείων αναφορικά με καταγγελίες καταναλωτών, η ΕΕΤΤ επέβαλε πρόστιμα στις ακόλουθες εταιρείες:

  • Στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε , ύψους 180.000 ευρώ
  • Στην εταιρεία Vodafone, ύψους 160.000 ευρώ
  • Στην εταιρεία On Telecoms, ύψους 150.000 ευρώ
  • Στην εταιρεία Vivodi, ύψους 200.000 ευρώ
  • Στην εταιρεία Teledome, ύψους 230.000 ευρώ
  • Στην εταιρεία Forthnet, ύψους 290.000 ευρώ
  • Στην εταιρεία Hellas on Line ύψους 150.000 ευρώ
  • Στην εταιρεία ΤΕΛΛΑΣ ύψους 190.000 ευρώ